Hindi Telugu ǁ 90 Days Spoken Hindi – paviacademy.com

Hindi Telugu ǁ 90 Days Spoken Hindi in Telugu

90 రోజులలో స్పోకెన్ హిందీ తెలుగులో – 2 వ రోజు . పూర్తి కోర్సు ఉచితం తెలుగులో Hindi Telugu www.paviacademy.com ద్వారా సులువుగా నేర్చుకొండి. Day 02 : 90 Days Spoken Hindi Course in Telugu Rule : नहीं जाना चाहता हूँ వెళ్ళ దలచుకోలేదు , వెళ్ళదలచుకోవట్లేదు , వెళ్లాలనుకోవటం లేదు, వెళ్లాలనుకోవట్లేదు, వెళ్లాలని అనుకోవట్లేదు….. వివరణ : ఈ 5 రకాలుగా చెప్పినా ఒకటే మీనింగు వస్తుంది. […]

90 Days Spoken Hindi in Telugu – www.paviacademy.com

90 Days Spoken Hindi in Telugu

90 రోజులలో స్పోకెన్ హిందీ తెలుగులో – 1 వ రోజు . పూర్తి కోర్సు ఉచితం తెలుగులో 90 Days Spoken Hindi www.paviacademy.com ద్వారా సులువుగా నేర్చుకొండి. spoken Hindi structures Rule : जाना चाहता हूँ వెళ్లాలనుకుంటున్నాను , వెళ్లాలని అనుకుంటున్నాను , వెళ్లాలని కోరుకుంటున్నాను వివరణ : ఈ మూడు రకాలుగా చెప్పినా ఒకటే మీనింగ్ వస్తుంది . ఇప్పుడు మనం రెండు క్రియలు కలిగి ఉన్నటువంటి వాక్యాలను పరిశీలిద్దాం. […]

error: Content is protected !!