Navagraha Kavacham in Telugu ǁ నవగ్రహ కవచం తెలుగులో

చాలా శక్తివంతమైన నవగ్రహ కవచం – Navagraha Kavacham through Telugu – రోజుకి ఒకసారి చదివితే ఆర్దిక ఇబ్బందులు , ఉద్యోగం లేకపోవటం , పెళ్లి కాకపోవటం , సంతానం లేకపోవటం , సొంత ఇల్లు కొనలేకపోవటం , అనారోగ్య సమస్యలు ఇలా ఎన్నో బాదలు వస్తుంటాయి . అటువంటప్పుడు ఈ నవగ్రహ కవచాన్ని ప్రతి రోజు పటించండి. దీని వల్ల అన్ని సమస్యలు తొలగిపోయి ఏ రకమైన నవగ్రహ పీడవుండదు .

క్రమం తప్పకుండా పాటిస్తే ఇందులో అద్బుతమైన శక్తి ఉంది . అన్నింటికంటే, ఇది మిమ్మల్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది. ( It has amazing power if used regularly. Above all, it keeps you healthy. )

Navagraha Kavacham in Telugu ǁ నవగ్రహ కవచం తెలుగులో – PaviAcademy
Navagraha Kavacham in Telugu ǁ నవగ్రహ కవచం తెలుగులో – PaviAcademy

Navagraha Kavacham through Telugu :  అందరూ సంతోషంగా ఉండండి. After that మా వెబ్ సైట్ దయచేసి ఒకసారి చదవండి www.paviacademy.com 

Navagraha Kavacham in Telugu – నవగ్రహ కవచం తెలుగులో

మన నిత్య జీవితంలో సుఖ సంతోషాలు నవగ్రహ ప్రభావంతోనే ఏర్పడతాయని జ్యోతిష నిపుణులు చెప్తారు . :mrgreen:  నవగ్రహలను పూజించడం ద్వారా ఆయా జాతకుల దోషాలు నశించి అన్నీ శుభాలు కలుగుతాయి  :mrgreen: 

Please Listen Read Navagraha Kavacham :

నవగ్రహలను ఎప్పుడు పూజించాలి :

              శనివారాల్లో నవగ్రహలను పూజించడం మంచిది . ఏ గుడికి వెళ్ళిన దేవతలను దర్శించకుండా నవగ్రహలకు పూజించడం మంచిది కాదు . ముందుగా వినాయకుణ్ణి దర్శించుకుని ఆపై గర్భ గుళ్ళో దేవతలను దర్శించుకుని చివరిగానే నవగ్రహలకు ప్రదక్షిణ చేయాలి .

              ఈ పద్దతి వల్ల మంచి ఫలితాలు లభిస్తాయి . గర్భ గుళ్ళో దేవతలను దర్శించకుండా నవగ్రహ ప్రదక్షిణ చేయడం వ్యతిరేక ఫలితాలను ఇస్తుందని జ్యోతిష నిపుణులు చెప్తారు . నవగ్రహల గురించి చాలా మందికి ఎక్కువ సందేహాలు వుంటాయి . ఎప్పుడు ఎలా ప్రదక్షిణ చేయాలో తెలియదు . మరి కొంత మందికి ఎన్ని సార్లు ప్రదక్షిణ చేయాలి . ప్రదక్షిణ చేసేటప్పుడు ఎటువంటి నియమాలు పాటించాలో తెలియదు . పూజ చేయడానికి కూడా ఆలోచిస్తారు .

              నవగ్రహలు చాలా శక్తివంతమైనవి . నవగ్రహ ప్రదక్షిణకు ఒక పద్దతి వుంది . ఈ పద్దతి ప్రకారం చేస్తే మంచి ఫలితాలు వస్తాయి . నవగ్రహల్లో సూర్యుడు విగ్రహం తూర్పు వైపు వుంటుంది . ముందుగా సూర్యుడిని చూస్తూ లోపలికి వెళ్ళాలి . అక్కడ నుంచి ఎడమ వైపు నుంచి కుడి వైపుకు 9 ప్రదక్షిణలు చేస్తే మంచిది ( After that it is better to do 9 rounds from left to right ). :mrgreen:  స్నానం చేసి శుభ్రమైన బట్టలు ధరించి నవగ్రహ ప్రదక్షిణ చేయాలి :mrgreen:

అలాగే ప్రదక్షిణ చేసే సమయంలో నవగ్రహలను తాకరాదు . ముఖ్యమైన పూజలు చేసేటప్పుడు మడి దుస్తులు ధరించినప్పుడే నవగ్రహలను తాకవచ్చు .

             మనకు జీవితంలో అనేక కస్టాలు వస్తుంటాయి . ఆర్దిక ఇబ్బందులు , ఉద్యోగం లేకపోవటం , పెళ్లి కాకపోవటం , సంతానం లేకపోవటం , సొంత ఇల్లు కొనలేకపోవటం , అనారోగ్య సమస్యలు ఇలా ఎన్నో బాదలు వస్తుంటాయి . అటువంటప్పుడు ఈ నవగ్రహ కవచాన్ని ప్రతి రోజు పటించండి. దీని వల్ల అన్ని సమస్యలు తొలగిపోయి ఏ రకమైన నవగ్రహ పీడవుండదు . అయితే, చాలా మంది వింటున్నారు ( However, many are listening ).

ఇప్పుడు మనం ఈ నవగ్రహ కవచం పటిద్దాం .

Read Navagraha Kavacham :

1. శ్లో:-

శిరో మే పాతు మార్తాండో
కపాలం రోహిణీపతిః |
ముఖమంగారకః పాతు
కంఠశ్చ శశినందనః ||

2. శ్లో:-

బుద్ధిం జీవః సదా పాతు
హృదయం భృగునందనః |
జఠరం చ శనిః పాతు
జిహ్వాం మే దితినందనః ||

3. శ్లో:-

పాదౌ కేతుః సదా పాతు
వారాః సర్వాంగమేవ చ |
తిథయోఽష్టౌ దిశః పాంతు
నక్షత్రాణి వపుః సదా ||

4. శ్లో:-

అంసౌ రాశిః సదా పాతు
యోగాశ్చ స్థైర్యమేవ చ |
గుహ్యం లింగం సదా పాంతు
సర్వే గ్రహాః శుభప్రదాః ||

5. శ్లో:-

అణిమాదీని సర్వాణి లభతే
యః పఠేద్ ధృవమ్ |
ఏతాం రక్షాం పఠేద్ యస్తు
భక్త్యా స ప్రయతః సుధీః ||

6. శ్లో:-

స చిరాయుః సుఖీ పుత్రీ
రణే చ విజయీ భవేత్ |
అపుత్రో లభతే పుత్రం
ధనార్థీ ధనమాప్నుయాత్ ||

7. శ్లో:-

దారార్థీ లభతే భార్యాం
సురూపాం సుమనోహరామ్ |
రోగీ రోగాత్ప్రముచ్యేత
బద్ధో ముచ్యేత బంధనాత్ ||

8. శ్లో:-

జలే స్థలే చాంతరిక్షే
కారాగారే విశేషతః |
యః కరే ధారయేన్నిత్యం
భయం తస్య న విద్యతే ||

9. శ్లో:-

బ్రహ్మహత్యా సురాపానం
స్తేయం గుర్వంగనాగమః |
సర్వపాపైః ప్రముచ్యేత
కవచస్య చ ధారణాత్ ||

10. శ్లో:-

నారీ వామభుజే ధృత్వా
సుఖైశ్వర్యసమన్వితా |
కాకవంధ్యా జన్మవంధ్యా
మృతవత్సా చ యా భవేత్ |
బహ్వపత్యా జీవవత్సా
కవచస్య ప్రసాదతః ||

In conclusion , ఇతి గ్రహయామలే ఉత్తరఖండే నవగ్రహ కవచం సంపూర్ణం |

For more Details :

My Websites: https://www.paviacademy.com

              And  https://haveelaacademy.com

Similarly, visit My YouTube Channels :

Channel 01: www.youtube.com/paviacademy

And 02          www.youtube.com/haveelahindi

Learn Kavacham in Telugu. So, Please read once, everyone be happy

Thank you for reading. :mrgreen:  and Please Give feedback, comments and share this article :mrgreen: 

Related Kavacham in Telugu :

:mrgreen:  # Mahadev Rudra Kavacham in Telugu [ రుద్ర కవచం తెలుగులో ]

:mrgreen:  # Durga Kavacham in Telugu [ దుర్గా కవచం తెలుగులో ]

  Narayana Kavacham in Telugu [ నారాయణ కవచం తెలుగులో ]

 

Post Author: Pavi Academy

Avatar photo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *